Warranty Conditions

We need an image for mobile version

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na tepelné čerpadlo NORDline počíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a zvýhodněný servis v délce a rozsahu uvedeném v záručním listu. Doba trvání záruční doby a zvýhodněného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. Zařízení musí být uvedeno do provozu mechanikem TEFCOLD CZ s.r.o. nebo servisem certifikovaným společností TEFCOLD CZ s.r.o.  Základní záruční doba na tepelná čerpadla značky NORDline, dodávaná firmou TEFCOLD CZ s.r.o., je 24 měsíců a je dále doplněno o zvýhodněný servis.

DÉLKA (ROKY)

   

ZDARMA – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL

PŘÍPLATEK – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL TYP VÝROBKU
+3 na kompresor, nutná registrace na
www.nosreti-velkoobchod.cz/servis
ANO - WWBA 9,5 H-B/S
WWBA 13,5 H-B-S
WWBA 19,5 H-B-S
+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH WWBA 9,5 H-B/S
+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH  

WWBA 13,5 H-B-S

+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH WWBA 19,5 H-B-S
+3   ANO -

N6B, N10B, N17B

+5 na kompresor - 5000 Kč bez DPH  

N6B

+5 na kompresor - 7000 Kč bez DPH N10B
+5 na kompresor - 9000 Kč bez DPH  

N17B

 

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 1. 2022 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze prodloužit těmito způsoby: „Zvýhodněný servis“ musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

TEFCOLD CZ s.r.o. od 1. 1. 2022 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze prodloužit těmito způsoby: „Zvýhodněný servis“ musí být objednán již při nákupu tepelného čerpadla.