DOTÁCIE

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Na obstaranie tepelného čerpadla NORDline je možné od štátu čerpať dotáciu.

 

VIAC INFORMÁCIÍ