ČASTÉ DOTAZY

AKÝ MÁ VÝZNAM NASTAVENIE TČ?

Hlavným dôvodom na kúpu tepelného čerpadla sú peniaze, ktoré ušetríte na prevádzke Vášho domu. Ceny energií v posledných rokoch rastú neúmerne nahor a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn alebo elektrinu je zníženie svojej závislosti na monopolných dodávateľoch týchto energií. Tepelné čerpadlo je skvelou príležitosťou ako tento cieľ dosiahnuť.

Peniaze, ktoré zaplatíte za tepelné čerpadlo, sa Vám pri súčasných cenách energií veľmi rýchlo vrátia späť na dosiahnutých úsporách.

MÁ TČ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Tepelné čerpadlo je k životnému prostrediu oveľa ohľaduplnejšie ako iné zdroje tepla. Jeho používaním sa výrazne znižujú emisie skleníkových plynov a ďalších škodlivín.

AKÝM SPÔSOBOM SA PREJAVÍ EKONOMICKÁ ÚSPORA TČ?

Vykurovací faktor je základným parametrom ukazujúcim „účinnosť“ tepelného čerpadla. Je to pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím vyšší vykurovací faktor, tým je prevádzka zariadenia lacnejšia.

AKO SA ROZLIŠUJÚ TČ?

Prvé slovo označuje odkiaľ tepelné čerpadlo berie energiu (zem, voda, vzduch), druhé slovo označuje ako tepelné čerpadlo energiu dodáva do objektu (voda, vzduch). Tepelné čerpadlá sa delia podľa použitých nízkoteplotných zdrojov na systémy: vzduch – voda, zem – voda, voda – voda.

ČO JE AKUMULAČNÁ NÁDOBA?

Akumulačná nádoba slúži na vyrovnanie teploty vody vo vykurovacej sústave, a tým aj v objekte. Tiež predlžuje chod tepelného čerpadla aj jeho pauzy, tým znižuje takt a predlžuje životnosť tepelného čerpadla.

KOMPRESOR, KONDENZÁTOR, VÝPARNÍK:

Srdcom tepelného čerpadla je kompresor. Poháňa chladivo, ktoré prúdi kompresorom, a tým dôjde k zvýšeniu jeho tlaku a súčasne k zvýšeniu teploty chladiva.

Chladivo vstupuje do kondenzátora v plynnom stave av ňom kondenzuje tak, aby vystupovalo ako kvapalina. Aby chladivo mohlo skondenzovať, treba mu odoberať teplo. Toto odoberané teplo sa odovzdáva najčastejšie do vody, ktorá zvyšuje teplotu. Rovnako ako kotol ohrieva vodu, tak aj kondenzátor ohrieva vodu.

Vo výparníku dochádza k vyparovaniu chladiva – teplonosnej látky. Chladivo vstupuje do výparníka v kvapalnom stave a vystupuje v plynnom stave. Na zmenu skupenstva je potrebné dodávať teplo zo vzduchu, vody alebo zeme. Výparník má vždy nižšiu teplotu ako je teplota okolia – vzduch, voda alebo zem.

DO AKÝCH NAJNIŽŠÍCH TEPLOT JE MOŽNÉ VYUŽÍVAŤ TYP VZDUCH – VODA?

Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda (resp. vzduch – vzduch) sú schopné pracovať až do vonkajších teplôt -25 °C, pri týchto teplotách sa však už výrazne zhoršuje vykurovací faktor tepelných čerpadiel a obvykle je nutná prevádzka ešte s náhradným zdrojom, napríklad elektrokotlom a pod. .

NA AKÚ TEPLOTU OHREJE TEPELNÉ ČERPADLO Vykurovaciu VODU?

Teplota vykurovacej vody z tepelného čerpadla sa pohybuje v rozmedzí 35 °C až 60 °C, dosahovanie vyšších teplôt pomocou tepelného čerpadla nie je efektívne. Platí, že čím nižšia teplota vykurovacej vody, tým efektívnejšia je prevádzka tepelného čerpadla, preto je dobré vykurovať v objekte pomocou podlahového vykurovania alebo veľkoplošných radiátorov.

JE TEPELNÉ ČERPADLO HLUČNÉ?

Čím väčší výkon tepelného čerpadla, tým vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v prijateľných medziach. Pri inštaláciách tepelných čerpadiel typu vzduch – voda alebo vzduch – vzduch, ktoré sa umiestňujú do vonkajších priestorov, je vzhľadom na ventilátor, ktorý je ich súčasťou, nutné voliť umiestnenie s ohľadom na obyvateľov susedných budov.

AKO POUŽÍVAŤ SOLÁRNY OHREV S TČ?

Tepelné čerpadlá sú výrazne efektívnejšie ako solárne zariadenia. Nezávisle od toho existujú možnosti, ako už existujúce solárne zariadenie používať spolu s tepelným čerpadlom. Solárnu techniku ​​s výhodou využijeme na ohrev TÚV alebo ohrev bazénovej vody.

JE MOŽNÉ TEPELNÉ ČERPADLO KOMBINOVAŤ S INÝM VYKUROVANÍM?

Tepelné čerpadlo sa spravidla dimenzuje bivalentným spôsobom, tzn. so záložným zdrojom, ktorý sa spína v prípade nízkych vonkajších teplôt, teda pri vyšších energetických potrebách budovy. Ako ďalší zdroj je obvykle používaný elektrokotol, ktorý majú niektoré tepelné čerpadlá priamo zabudovaný. Kombinovať tepelné čerpadlo však možno veľmi výhodne aj s ďalšími zdrojmi vykurovania, napríklad s kotlom na pevné palivo, krbovou vložkou alebo slnečnými kolektormi, ktoré sa podieľajú na ohrievaní vody v akumulačnej nádrži alebo bojleri.

JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE?

Oproti bežným zariadeniam poskytuje podlahové vykurovanie mierne, rovnomerné teplo po celej ploche podlahy, a tým vám dodá pocit pohody.

Podlahové vykurovanie využíva teplotu vody okolo 30 °C. Nízka teplota v rozvodoch znižuje tepelné straty, ale predovšetkým zlepšuje ekonomiku prevádzky. Nižšia teplota znamená vyšší vykurovací faktor a nižšie prevádzkové náklady. Navyše na dosiahnutie tepelnej pohody človeka postačuje teplota vzduchu o cca 2 °C nižšia ako pri použití radiátorov a zníženie teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6 – 8 % energie.

AKÁ SADZBA DPH SA VZŤAHUJE NA TEPELNÉ ČERPADLÁ?

Pre fyzické osoby sa na tepelné čerpadlá samostatne dodané vzťahuje základná, 21 % sadzba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VRÁTANE INŠTALÁCIE sa podľa §48 Zákona o dani z pridanej hodnoty vzťahuje znížená sadzba dane 15 % (ide o stavebnú a montážnu prácu spojenú s výstavbou alebo rekonštrukciou bytového domu, rodinného domu alebo bytu, pri ktorej sú konštrukcie, materiály a stroje pevne spojené s budovou).

AKÉ POVOLENIA SÚ POTREBNÉ NA INŠTALÁCIU TEPELNÉHO ČERPADLA?

Typ vzduch – voda stačí podanie ohlásenia o stavbe.