TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá sú moderné zariadenia, vďaka ktorým môžete pohodlne kúriť aj ohrievať teplú úžitkovú vodu. Vďaka tomu, že ide o veľmi ekologický princíp premeny energie, môžete na obstaranie tepelných čerpadiel NORDline získať od štátu dotácie.

Tepelné čerpadlá NORDline Vám ušetrí peniaze hneď niekoľkokrát. Odoberajú teplo zo vzduchu a odovzdávajú ho do klasického vykurovacieho systému stavby.

Efektívne nahrádzajú iné spôsoby vykurovania, ako je plynový či elektrický kotol, kotol na pevné palivo - uhlie, kotol na pelety - drevo aj elektrické priamotopy.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda

TEPELNÉ ČERPADLÁ