webbanner

ZMENA NÁZVU SPOLOČNOSTI OD 1. 1. 2022

← SPÄŤ NA NOVINKY
20. 12. 2021

Vážení obchodní priatelia,

v roku 2021 prešli naše spoločnosti NOSRETI veľkoobchod s.r.o. a NOSRETI SK, s.r.o. jemnou transformáciou. Zmenili sme firemné farby, logá, domény a e-mailové adresy, ku dňu 1. 1. 2022 bude táto transformácia dovŕšená a dôjde k zmenám názvov spoločností.

Firma NOSRETI veľkoobchod s.r.o. sa bude novo volať TEFCOLD CZ s.r.o. a firma NOSRETI SK s.r.o. ponesie názov TEFCOLD SK s.r.o.

Na Slovensku sa mení aj banka a číslo účtu!

Ostatné fakturačné údaje aj ľudia zostávajú stále na svojich miestach a sú pripravení aj naďalej pokračovať v obetavej práci tak, ako ste zvyknutí.

Prosíme vás, aby ste zmenu názvov spoločností vzali na vedomie a podnikli potrebné kroky na aktualizáciu našich kontaktov všade, kde bude potrebné (dokumenty, faktúry, adresár a pod.)

 

TEFCOLD SK s.r.o.

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu v EUR:  2940120490/1100
IBAN:  IBAN SK36 1100 0000 0029 4012 0490
BIC (SWIFT CODE):  TATRSKBX

 

E-mail pro el. zasílání faktur:  elektro@tefcold.com

 

CZ - oficiální oznámení o změně názvu společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o.

SK - oficiálne oznámenie o zmene názvu spoločnosti NOSERETI SK s.r.o.

EN - official notification - Change of company name NOSRETI velkoobchod s.r.o.